Narzędzia - symulacyjne ćwiczenia strategiczne

Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą wypracowane na poniższym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy klientów naszych zajęć i gier strategicznych dla kierowników produkcji o przeczytanie opublikowanych na tej stronie opracowań po kursie Gry Biznesowe.
Pragniemy dodać przy tym, że poniższa lista zawiera pozyje wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii fabuły pisanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Wzmacnianie Cech Proaktywnych w Konkurencyjnej Organizacji, Jan Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Balzak
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych
 • Luka organizacyjna między teorią a praktyką
 • Mały przewodnik po Polsce
 • Symulacje transportowe – podstawy teoretyczne
 • Elementy urządzeń automatyki
 • Termiczna analiza różnicowa
 • Elementy gospodarki energetycznej
 • Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polski
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polsk
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie
 • Budowa i obliczenie rdzeni transformatorów energetycznych
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Półprzewodnikowe generatory impulsów nauosekundowych
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Tworzywa sztuczne.Własności-przetwórstwo-zastosowanie.
 • Elementy i układy optoelektroniczne
 • Polska - informator encyklopedyczny
 • Pzegląd konstrukcji maszyn t.1
 • Leksykon rysunkowy
 • Mikrokomputery Turbo Pascal wersja 30
 • Zmiana zawodu
 • Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Domowe przetwory z owoców i warzyw
 • Komputer i pomiary
 • Archiwizatory PKPAK, PKZIP, NARC, LHARC
 • Norton Commander 3,0
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej
 • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
 • Ami Pro do Windows. 210str.,23cm.
 • Wideofilmowanie.Wyd.I 231str.,26cm
 • Mikroekonometria.Analizy,diagnozy, prognozy 182str,24cm
 • Matematyczna Praktyka optyki 401 str., 24 cm
 • Rusunek techniczny Podręcznik dla techn.Wyd.XXIII 296 str., 24 cm
 • Porażenie i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym Etiologia i pomoc przedlekarska 155 str.20 cm
 • Bazy danych 163 str., 24 cm
 • Odpylanie i odpylacze T.I Mechanika aerozoli i odpylanie suche 309 str., 24 cm
 • Gry marketingowe – fundamenty praktyczne
 • Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm
 • Demokracje europejskie
 • Skład komputerowy w minutę 280 str., 23 cm
 • Procesy spalania - inżynierskie metody obliczeń 312 str., 23 cm
 • Leksykon elektryka /10/
 • Word 7 PL pierwsze testy w edytorze 259 str,24 cm
 • Auto LISP czyli programowanie AutoCADa dyskietka 570 str,24 cm
 • Układy półprzewodnikowe Wyd.III 1014 str,24 cm
 • Metody, techniki i technologie transportu w budownictwie Wyd.II 352 str, 24 cm
 • Logika praktyczna Wyd.XIX 283 str, 24 cm
 • Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego cz.1 postępowanie rozpoznawcze t.2 398 str, 24 cm
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie 477 str, 24 cm
 • Zobowiązania - część ogólna 312 str, 20 cm
 • Człowiek i praca 222 str, 25 cm
 • Piąta dyscyplina 389 str, 24 cm
 • System finansowy w Polsce 347 str, 24 cm
 • Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym 95 str, 24 cm
 • Samouczek języka angielskiego dla początkujących
 • Encyklopedia politologii t.4 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata 395s 24cm
 • Słownik terminów angielsko-polski - za ądzanie, marketing, finanse, rachunkowość, giełda,handel, prawo gospodarcze 287 str, 24 cm
 • Windows 2000 - vademecum profesjonalisty 337 str, 24 cm
 • Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych.wyd.2 zm. 257s 23cm
 • Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków 336 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo w sieci 440 str, 24 cm

  12.01.2017. 00:02